Pages

Wednesday, March 24, 2010

SUMBER HUKUM ZAMAN PARA SAHABAT

Para sahabat R.A memikul bebanan yang sangat berat di dalam meneruskan perjalanan kesinambungan hukum-hakam selepas kewafatan baginda S.A.W. Mereka berperanan memastikan hukum-hukum yang termaktub dan perkara-perkara yang belum ada hukum tidak mencacatkan kesempurnaan Islam. Justeru mereka perlu membina suatu landasan yang jelas dan mudah di dalam menetapkan hukum agar tidak berlaku kecelaruan di dalam penetapannya.
Imam al-Baghawi menyebutkan di dalam مصابيح السنة , tatkala Saidina Abu Bakar berhadapan dengan sesuatu persoalan, maka beliau akan merujuk kepada Al-Quran, sekiranya ia terkandung di dalamnya maka dia akan berhukum dengan Al-Quran, Sekiranya tidak kedapatran maka dia akan merujuk kepada As-Sunnah. Seandainya ia terkandung di dalam As-Sunnah maka dia akan berhukum dengannya. Seandainya tidak kedapatan di dalam As-Sunnah maka beliau akan bertanya pandangan sahabat-sahabat yang lain, seandainya mereka pernah mendengar Nabi menghukumkan sesuatu kepada perkara tersebut. Seandainya tiada siapa pun yang mengetahui hukumnya, maka Saidina Abu Bakar akan memanggil Sahabat-sahabat yang utama untuk berbincanng bagi memutuskan hukumnya.
.
Keadaan ini juga berlaku pada zaman saidina Umar R.A, beliau akan merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah dan apa yang diputuskan Saidina Abu Bakar. Secara ringkasnya boleh disimpulkan, sumber hukum pada zaman sahabat terhad kepada :
.
i. Al-Quran
ii. As-Sunnah
iii. Al-Ijmak
iv. Ar-Ra’yu ( Pandangan peribadi sahabat tersebut )
.
PENDIRIAN PARA SAHABAT TERHADAP SUMBER-SUMBER HUKUM.
.
Al-Quran
.
Mereka merupakan generasi yang paling memahami Al-Quran selepas Rasulullah S.A.W. Menjadi rujukan utama kepada mereka di dalam masalah Aqidah, akhlak, social, pollitik, ekonomi dan sebagainya. Ketika zaman Nabi S.A.W pembukuan Al-Quran itu lengkap di dalam keadaan yang tersendiri. Setiap sahabat mengetahui bilangan ayat, surah, kedudukan dan turutannya menurut ketatapan Nabi S.A.W ( wahyu Allah ). Justify Full.
Tatkala berhadapan dengan hukum-hukum yang nyata di dalam Al-Quran, para sahabat tidak sedikit pun berpaling darinya. Melainkan di dalam berberapa ayat-ayat yang mengandungi makna-makna yang pelbagai ( al-Musytarak ). Sebagai contohnya :
.
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ.

.
Perempuan-perempuan yang diceraikan suaminya perlu menahan diri ( eddah ) selama tiga quru’
.
Perkataan Quru’ membawa maksud suci dan haidh. Maka para sahabat tidak semua bersepakat di dalam menetapkan hukumnya.
.
As-Sunnah
.
Para sahabat meletak priority terhadap as-Sunnah sebagai rujukan seandainya sesuatu persoalan tidak terdapat di dalam Al-Quran. Berbeza dengan Al-Quran penerimaan mereka terhadap As-Sunnah tidaklah secara total. Ia berdasarkan berberapa factor. Asas utama kepada isu ini adalah kerana As-sunnah ketika itu tidak disusunkan dan dibukukan secara sistematik. Ditambah dengan berberapa perbezaan yang pernah kita bincangkan di dalam kuliyah yang lalu.
.
Al-Ijmak
.
Definasi : Persepakatan Para Mujtahid di kalangan Ummat Muhammad pada masa-masa tertentu ke atas hukum-hukum syarak.
.
Pada era ini Ijmak sangat mudah berlaku kerana semua sahabat-sahabat utama berada di Madinah. Selain itu rasa kebertanggung jawaban sahabat-sahabat yang sangat tinggi di dalam menjelaskan setiap persoalan dan hukum-hukum yang mendatang, menyebabkan Ijmak sangat mudah berlaku. Keadaan ini menyempitkan ruang perbezaan hukum yang dikeluarkan. Walau bagaimanapun adakalanya persepakatan sukar dicari menyebabkan berlaku perbezaan hukum, khususnya sahabat-sahabat utma memiliki pandangan yang berbeza di antara seorang dengan yang lain. Justeru walaupun Ijmak mudah berlaku tetapi ia tetap terbatas terhadap hal-hal dan perkara-perkara tertentu sahaja.
.
Al-Ra’I ( Al-Ra’I juga disebut sebagai ijtihad. )
.
Definasi : Menggunakan seluruh daya upaya ( جهد) menghasilkan hukum melalui penelitian dan pengkajian dalil-dalil yang terperinci sama ada daripada Al-Quran, Hadith, penelitian daripada qias, uruf dan keutamaan. Walaupun ruang terbuka luas ndi dalam mengeluarkan hukum melalui Ijtihad, para sahabat tidak pernah sekali-kali terus merujuk kepadanya melainkan ketiadaan hukum tersebut di dalam Al-Quran dan Hadith. Para khulafa’ Ar-Rasyidin juga sentiasa menjaga gabenor-gebenor yang dilantik agar tidak sewenang-wenangnya menggunkan ijtihaddi dalam setiap masalah. Bahkan mereka tidak teragak-agak untuk berpegang dengan pendapat yang nyata lebih benar dari pandangan mereka. Sebagai contoh kisah saidina Umar R.A yang menetapkan supaya jangan melampau-lampau di dalam menetapkan Mas Kahwin. Maka bangun seorang perempuan mengatakan, Allah memberikan kami kelebihan melalui firmannya , dan adakah Umar ingin menghalangnya. Menyedari kesilapan ijtihad yang dilakukannya, saidina Umar segera menarik pandnagan tersebut dengan mangatakan : Benarlah perempuan iti tersalahlah Umar .
.
Di antara sikap mereka terhadap Ar-Ra’i mereka akan menyandarkan setiap pandangan itu terhadap diri mereka sendiri, bukan kepada Allah atau Islam. Saidina Abu Bakar tatkala mengeluarkan pandangan beliau akan berkata :
.
هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله و إن يكن خطأ فمني و أستغفرالله.

.
Ini adalah pandanganku, seandainya ia betul, maka ia dari Allah. Seandainya ia salah maka ia adalah pandanganku semata-mata. Aku memohon keampunan dari Allah.
.
Mereka tidak akan mengeluarkan hukum-hukum tertentu melainkan ketika ia terjadi dan menuntut kepada hukum.
.
.
.
Kelas secara live : Masjid Al-Mustaqimah, Cheras Indah ( Maghrib , Setiap sabtu minggu ketiga )

0 comments:

Post a Comment