Pages

Sunday, May 8, 2016

Terjamahan Ayyuhal Walad


Ayyuha al-Walad antara karya al-Imam al-Ghazali yang tersimpan dalam khazanah ummat Islam. Setiap mutiara kata yang dititipkan menggambarkan maksud yang sangat mendalam. "Tinta emas" yang digunakan bukan sekadar menulis tetapi turut disertai dengan rasa.
____________________________________________________
Menggunakan bahasa yang paling mudah penterjemah:
i. Menyesuaikan maksud sebenar yang dikehendaki penulis melalui rujukan kepada beberapa naskhah (Bahasa Arab) yang berada di pasaran.
ii. Meletakkan rujukan ayat-ayat al-Quran dan menghuraikan ayat-ayat berdasarkan pandangan ulama.
iii. Menyebutkan sumber Hadith secara ringkas.
iv. Menyertakan biodata ringkas nama-nama tokoh.
v. Memberikan huraian pada frasa yang memerlukan huraian lanjut.
Sangat sesuai dibaca dimasjid2 dan di pejabat2. Kami turut membuka ruang untuk mendiskusikannya di tempat ANDA.
Whatsapp/SMS kami untuk maklumat lanjut:
01136031353
01136031353
01136031353

0 comments:

Post a Comment