Pages

Sunday, May 23, 2010

Ketika berusia 13 tahun sudah memikirkan tentang Negara !.

Beliau adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Alawi Al-Qurasyi. Islam sebelum baligh bersama-sama bapanya dan berhijrah sebelum bapanya berhijrah ke Madinah. Diriwayatkan daripadanya : “ Aku menawarkan diri kepada Rasulullah S.A.W untuk menyertai perperangan Uhud, ketika itu umurku 13 tahun tetapi baginda S.A.W menolak tawaranku. Kemudian aku menawarkan diri untuk menyertai perperangan Khandak, ketika itu umurku 15 tahun lantas baginda S.A.W menerima tawaranku dan aku menyertai semua perperangan selepas dari perperangan Khandak”.
.
Bayangkan remaja seawal usia 13 tahun menawarkan dirinya untuk berjihad. Isunya bukanlah keberanian semata-mata, tetapi bagaimana remaja semuda itu telah memikirkan tentang maruah agama dan negara. Pemuada seusia itu sudah memikirkan keselmatan agama dan maruah negara. Nak dibandingkan dengan remaja hari ini umur 13 tahun ni belum fikir apa-apa pun lagi. Jauh lagi nak memikirkan tentang mempertahankan negara. Ditambah pila dengan hari ini televisyen yang mencorak remaja. Bilalah masa mereka nak fikir tentang negara ?. Melainkan berhibur..berhibur dan berhibur..
.
Abdullah bin Umar merupakan sahabat yang paling beriltizam melaksanakan sunnah Rasulullah S.A.W. Beliau akan melakukan setiap tidak tanduk baginda, akan solat di tempat baginda bersolat, menambat untanya di tempat Rasulullah menambat untanya,

Beliau juga dianugerahkan Allah dengan kekuatan jasmani untuk berjihad, beribadah, sentiasa zuhud di dalam kehidupan dunia. . Seorang yang mendahulukan akhirat dari dunia. Termasuk di dalam enam orang sahabat yang paling banyak menghafal hadith Nabi S.A.W. Diriwayatkan daripadanya sebanyak 1630 hadith. Turut diiktiraf sebagai seorang Faqih, cukup teliti di dalam mengeluarkan hukum. Menurut Imam Asy-Sya’bi : “ Beliau terkemuka di dalam bidang hadith tetapi kurang terkenal di dalam bidang fiqh. Hal ini kerana sikap beliau dipengaruhi perasaan wara’ dan takut kepada Allah. Tidak banyak fatwa-fatwa yang keluar dari mulutnya walaupun memeganga status Mufti
[1] selama 60 tahu. tidak meletakan diri di dalam fitnah kerana mengeluarkan fatwa. Sifat wara’nya juga tertonjol apabila mengelakan diri dari termasuk di dalam kontroversi dan fitnah yang melanda sepanjang hayatnya. Di waktu berlakunya konflik di dalam memilih khilafah, beliau mengambil pendirian tidak memihak ke mana-mana, walaupun jiwa dan cintanya kepada mereka yang duduk di Syam. Daripada beliau wujudnya pandnagan-pandangan yang disandarkan kepadanya dan lahirlah Mazhab Imam Malik dan pengikut-pengikutnya.
.
.
[1] Bukanlah jawatan yang rasmi tetapi merujuk kepada keupayaan dan kemampuannya mengeluarkan Fatwa.

0 comments:

Post a Comment