Pages

Sunday, January 1, 2012

Wahai Anakku ep-5

Renungkan pada kisah yang lain. Hatim Al-Asom[1] merupakan di antara pengikut Syaqiq Al-Balkhi[2]. Pada suatu hari Syaqiq bertanya kepada Hatim : “ Engkau telah bersama denganku selama 30 tahun, apakah yang engkau peroleh sepanjang tempoh itu ?”. Hatim menjawab, sepanjang tempoh itu aku memperolehi 8 ilmu dan ia memadai bagiku. Kerana aku mengharapkan kebebasan dan keselamatanku dari api neraka Allah terdapat pada kelapan-lapannya”. Lantas Syaqiq mengatakan sepanjang tempoh itu Cuma 8 sahaja yang engkau perolehi ? sambil mengungkapkan إنا لله وإنا إليه راجعون Hatim menyenaraikan kelapan-lapan ilmu yang diperolehinya :

1. Aku melihat kepada manusia, setiap mereka mengambil kekasih yang dikasihi dan dicintainya. Sebahagian kekasihnya hanya menemaninya sehingga nazak. Sebahagian yang lain pula hanya menemaninya di tepi lubang kubur. Kemudian semuanya balik. Tinggallah dia sunyi sendirian. Tiada seorang pun yang menemaninya di dalam liang lahad. Aku merenungkan perihal itu dan aku mengatakan kepada diriku : “Sebaik-baik kekasih adalah yang bersama-sama kekasihnya di dalam kubur, menyantuninya dan memeliharanya dari kejelekan kubur. Setelah meneliti aku tidak mendapati yang lain selain amal yang soleh”. Maka aku mengambilnya sebagai kekasihku. Agar dia dapat menerangi kuburku, menyantuniku di dalamnya dan ridak akan sekali-kali meninggalkanku sendirian di dalamnya[3].

2. Aku melihat ramai manusia mengikut hawa nafsunya. Mereka bersegera memenuhi tuntutannya. Aku merenung kepada firman Allah :

$¨Br&ur ô`tB t$%s{ tP$s)tB ¾ÏmÎn/u ygtRur }§øÿ¨Z9$# Ç`tã 3uqolù;$# ÇÍÉÈ ¨bÎ*sù sp¨Ypgø:$# }Ïd 3urù'yJø9$# ÇÍÊÈ

Adapun orang Yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya, (untuk dihitung amalnya), serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, -

Maka Sesungguhnya Syurgalah tempat kediamannya[4].

Aku meyakini Al-Quran sangat benar. Maka aku bersegera melawan nafsuku. Aku menyediakan diri melawannya. Aku sekali-kali tidak akan menurutinya sehinggalah ia menurut ketaatan kepada Allah.[1] Nama lengkapnya adalah Abu AbduRrahman Hatim bin Alwan, terkenal dengan gelar Al-Asham. Wafat pada tahun 237 H / 751 M, dia termasuk tokoh guru besar (syaikh) khurasan, murid Syaikh Syaqiq, guru Ahmad bin Khadrawaih. Hatim dijuluki Al-Asham (orang yang tuli) bukan karena ia tuli akan tetapi pernah ia berpura-pura tuli karena untuk menjaga kehormatan seseorang hingga ia dijuluki dengan Al-Asham. Banyak kata-kata hikmah yang terbit dari mulutnya. Di antaranya :

علمت أن رزقي لا يأكله غيري ، فاطمأنت به نفسي ، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري ، فأنا مشغول به ، وعلمت أن الموت يأتي بغتة ، فأنا أبادره ، وعلمت أني لا أخلو من عين الله ، فأنا مستحي منه

[2] Namanya Abu Ali Syaqiq bin Ibrahim Al-balkhi, wafat pada tahun 149 H / 810 msehi dan termasuk guru besar sufi khurasan. Beliau adalah guru Hatim Al-Asham. Diceritakan bahwa Syaqiq Al-Balkhi adalah putera seorang yang kaya raya.

[3] Dari Abu Hurairah ra, bahawa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya jika mayat telah diletakkan di kuburnya, mereka mampu mendengar suara mereka yang menguburinya. Jika ia seorang Mukmin, solatnya hadir menemani di kepalanya. Puasa di samping kanan dan zakatnya di samping kirinya. Perbuatan lain seperti infaq, silaturrahmi, amar makruf dan akhlak baiknya ada di kakinya. Kemudian dua Malaikat datang dari sebelah kepala. Solatnya berkata, "Tak ada yang boleh masuk dari arah ini". Malaikat tadi pindah ke sisi kanannya, dan dicegah oleh puasanya, "Tidak ada yang boleh masuk dari arah ini". Mereka pindah ke samping kiri. Dijawab oleh zakat, "tidak ada yang boleh masuk dari arah ini". Lalu mereka mendatangi dari sebelah kiri. Sedekah, silaturrahmi, amar makruf dan akhlak baiknya mencegah, "Tidak ada yang boleh masuk dari arah ini". Akhirnya mereka berkata, "Duduklah"

[4] An-Naazi’at 40-41

0 comments:

Post a Comment