Pages

Sunday, January 1, 2012

Wahai Anakku ep-7

5. “Ketika kupandangi makhluk yang ada di dunia ini, ternyata mereka suka saling mencela dan mengutuk satu sama lain. Penyebabnya adalah kedengkian terhadap harta, jawatan dan ilmu. Kemudian kuperhatikan firman Allah:

(Mengapa pemberian Kami itu mereka ingkarkan?) Adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan (perkara-perkara keruhanian dan keugamaan Yang menjadi sebesar-besar) rahmat Tuhanmu (Wahai Muhammad, seolah-olah Kami hanya berkuasa Dalam perkara kebendaan dan keduniaan sahaja? mereka tidak ingkarkan): Kami membahagi-bahagikan antara mereka Segala keperluan hidup mereka Dalam kehidupan dunia ini, (setengahnya Kami jadikan kaya raya dan setengahnya miskin menderita); dan juga Kami telah menjadikan darjat setengah mereka tertinggi dari darjat setengahnya Yang lain; (semuanya itu) supaya sebahagian dari mereka senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupannya dari (bantuan) setengahnya Yang lain. dan lagi rahmat Tuhanmu (yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat) adalah lebih baik dari kebendaan dan keduniaan semata-mata Yang mereka kumpulkan. ( Az-Zukhruf )

Aku mengetahui sesungguhnya pembahagian itu adalah dari Allah semenjak azali. Maka aku tidak mendengki sesiapa. Aku meredhai dengan pembahagian Allah.

6. Ketika kupandangi makhluk yang ada di duna ini, ternyata mereka suka berbuat kedurhakaan dan berperang satu sama lain dengan sesuatu sebab atau alasan. Aku pun kembali kepada firman Allah:

6. Sesungguhnya Syaitan adalah musuh bagi kamu, maka Jadikanlah Dia musuh (yang mesti dijauhi tipu dayanya); sebenarnya Dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka.

( Al-Fathir )

Oleh kerana itu aku melihat tiada sebab aku memusuhi orang lain. Kerana syaitan itulah satu-satunya musuh yang sebenar. Maka aku menjadikannya musuhku.

7. Ku melihat setiap manusia berusaha dengan tekun dan bersungguh-sungguh untuk memperolehi sesuap nasi dan tanggungan kehidupan. Sehingga menjerumus mereka kepada perkara yang syubhat dan haram. Mereka menghinakan diri mereka dan merendahkan kedudukan mereka. Aku memerhatikan firman Allah:


6. Dan tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk Yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah Yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. semuanya itu tersurat di Dalam Kitab (Lauh Mahfuz) Yang nyata (kepada malaikat-malaikat Yang berkenaan). ( Hud )

Aku termasuk binatang melata yang rezekinya da pada Allah. Oleh itu aku menyibukkan diri dengan ibadah kerana ia menjadi hak aku kepada Allah dan kutinggalkan apa yang menjadi hak Allah pada diriku”

8. Aku melihat makhluk yang ada di dunia ini, aku melihat masing-masing menggantungkan diri pada makhluk lain. Yang satu pada benda yang dicintainya, yang lain pada perniagaannya, dan perusahaannya, atau pada kesihatan tubuhnya. Masing-masing bergantung pada benda. Lalu aku kembali pada firman Allah:


…dan sesiapa Yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari Segala perkara Yang menyusahkannya),

3. Serta memberinya rezeki dari jalan Yang tidak terlintas di hatinya. dan (ingatlah), sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya). Sesungguhnya Allah tetap melakukan Segala perkara Yang dikehendakiNya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. ( Ath-Thalaq )

Kerana itu akupun bertawakkal kepada Allah, ternyata Allah mencukupi keperluanku”

Jawab gurunya Syaqiq: "Sesungguhnya aku lihat di dalam Taurat, Zabur, Injil dan al-Quran. Dan inilah intipati kitab samawi yang empat ini. Siapa beramal dengan lapan masalah itu, nescaya dia beramal dengan keempat-empat kitab".

0 comments:

Post a Comment