Pages

Wednesday, December 9, 2009

Kuliyah Sejarah Fiqh Mingguan

PERINGKAT PERTAMA PENSYARIATAN HUKUM ( PERINGKAT MEKAH )

Peringkat pertama ini meliputi peringkat bermula dari pengutusan baginda S.A.W sebagai Nabi sehinggalah peristiwa hijrah baginda S.A.W ke Madinah. Peringkat ini berlalu dalam tempoh 13 tahun.

Fokus utama pada peringkat ini adalah perkara-perkara yang berkaitan pembinaan Aqidah yang mantap. Ia bolehlah diibaratkan sebagai proses menyediakan Umat ini untuk menerima hukum-hukum yang mendatang. Menstruktur minda Umat dari meletakkan berhala sebagai matlamat utama kepada meletakan Allah sebagai segalanya. Daripada benih Aqidah yang mantap inilah lahir dan tumbuhnya pokok kemuliaan dan ketinggian akhlak. Justeru memudahkan pensyariatan Amali yang mendatang. Secara konklusinya boleh kita letakan penurunan Al-Quran pada peringkat ini meletakan dua gagasan utama :

i. Menanam Aqidah yang Sahih lagi benar di dalam setiap jiwa Umat Islam. Iman kepada Allah, Rasul, Kitab-kitab dan hari akhirat sebagai asasnya.
ii. Menyaring akhlak yang mulia. Kemudian menghias jiwa manusia dengan segala sifat-sifat yang terpuji. Menjauhkan manusia daripada sifat-sifat tercela.

PERINGKAT KEDUA PENSYARIATAN HUKUM ( PERINGKAT MADINAH )

Peringkat kedua ini merujuk kepada peringkat perkembangan pertama selepas bertapak di Mekah selama 13 tahun. Ia bermula dari selepas hijrah sehingga kewafatan Baginda S.A.W. Proses ini berlangsung selama 10 tahun. Fokus utama di dalam peringkat ini adalah hukum-hukum amali. Hal ini adalah kerana pada peringkat awal dakwah Islamiah, penurunan Al-Quran dan hadith-hadith baginda S.A.W tertumpu kepada pembinaan nilai Aqidah dan akhlak yang mulia. Maka sangat sesuailah pensyariatan yang datang selepasnya menyentuh segala Aspek kehidupan manusia. Pada peringkat awal pensyariatan itu tertumpu kepada persoalan utama. yang selari dengan tuntutan semasa.

Peringkat ini berakhir dengan menyaksikan Syariat Islamiah lengkap dan telah menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Tiada suatu pun yang tertinggal di dalam kehidupan manusia melainkan keseluruhannya telah di sentuh di dalam Al-Quran dan hadith-hadith baginda S.A.W. Allah menggambarkan keadaan ini dengan firmannya :
.
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُعَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً
.
Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu.

Secara umumnya keseluruhan hukum-hukum Amali ( Fiqh ) diturunkan di Madinah melainkan sebilangan kecil hukum-hukum yang Allah turukan ketika Nabi S.A.W masih berada di Mekah seperti Solat, ia difardhukan pada malam Isra’ dan Mikraj. Selain daripadanya termasuk bab muamalat, jenayah, hudud, pewarisan, wasiat, perkahwinan dan lain-lain, termetrai pada peringkat ini.

Sumber-sumber hukum kedua-dua peringkat ini.

Sumber hukum pada peringkat ini terhad kepada suatu sumber asas sahaja iaitu wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W. Ia terbahagi kepada dua jenis :
i. Wahyu yang dibaca : Al-Quran Al-Karim
ii. Wahyu yang tidak dibaca : As-Sunnah yang mulia.

Mari kita bahaskan kedua-dua sumber ini secara teliti.

AL-QURAN AL-KARIM

Kalam Allah S.W.T yang diturunkan ke atas Sayyidina Muhammad S.A.W. Mencari kelemahan untuk mendatangkan sebuah surah yang paling pendek pun daripadanya. Dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas.

Al-Quran dikira sebagai sumber utama dan asas kepada Syariah Islamiah. Ia mengandungi semua asas dan dasar-dasar utama yang perlu ada di dalam setiap perlembagaan dan undang-undang.

Al-Quran hanya mendatangkan dasar dan tidak menghuraikan sesuatu hukum itu secara terperinci melainkan di dalam berberapa perkara sahaja di mana keutamaannya adalah utama dan manfaatnya tidak berubah. Sebagai contoh berberapa hukum berkaitan institusi kekeluargaan.

Al-Quran itu diturunkan Allah secara berperingkat-peringkat atas dasar berikut :

i. Menguatkan hati baginda S.A.W. Ketika Jibril pertama sekalai turun menemui baginda S.A.W. Baginda merasa gusar dan gentar. Tetapi perasaan itu bertukar menjadi kerinduan.
ii. Memudahkan baginda dan para sahabat menghafalnya. Hal ini kerana baginda S.A.W. itu buta dan tidak tahu membaca. Berbanding dengan Nabi Musa A.S seorang yang tahu membaca dan menulis. Memudahkannya untuk mengingati dan menghafal kitab taurat.
iii. Memudahkan penguatkuasaan hukum. Apabila sesuatu hukum itu turun secara berperingkat maka memudahkan perlaksanaannya. Adakalanya hukum itu turun sesuai dengan peristiwa yang berlaku ketika itu.
iv. Mengaplikasikan konsep pindaan ( النسخ )di dalam perlaksanaan hukum. Keadaan hukum berpindah dan berubah bagi menyelesaikan permasalah hukum, dengan teliti.
v. Memudahkan hamba-hambanya dan menjadi rahmat kepada mereka.

AS-SUNNAH

As-Sunnah adalah : ” Apa sahaja yang datang dari Nabi S.A.W. daripada perkataan, perbuatan atau taqrir.

As-Sunnah menduduki tangga kedua sebagai rujukan hukum selepas daripada Al-Quran. Hal ini kerana ia memainkan peranan sebagai penguat, penjelas, penafsir, penambah, apa yang terkandung di dalam Al-Quran.

0 comments:

Post a Comment