Pages

Friday, June 18, 2010

KULIYAH SEJARAH PERUNDANGAN ISLAM

KEISTIMEWAAN SYARIAH ( FIQH ) PADA ERA SAHABAT.

Keadaan Syariah atau Fiqh pada era sahabat mempunyai berberapa keistimewaan dibandingkan dengan era-era yang lain. Di antaranya :

.

1. Fiqh pada zaman ini berjalan selari dengan zamannya disamping membahaskan perkara-perkara yang benar-benar berlaku secara hakiki. Tidak wujud hukum-hukum andaian semasa era ini melainkan setiap hukum menjawab persoalan yang sedia ada dan isu-isu yang berlegar pada zaman itu. Ditambah lagi dengan kesibukan Khulafa’ Ar-Rasyidin dengan urusan pentadbiran dan perkembangan Islam turut menjadi kekangan terhadap memikirkan hukum-hukum andaian yang tidak berlaku pada zaman tersebut. Hal ini kerana pada perinngkat kedua ini, urusan penghakiman dan fatwa adalah urusan ketua Negara di samping tugas-tugas yang lain.

.

2. Pada zaman ini telah sempurna pembukuan Al-Quran dan dibentuk menjadi sebuah buku yang sempurna. Justeru dapat mengelakan masyarakat Islam berselisih pendapat tentang sumber utama rujukan Hukum iaitu Al-Quran. Berbeza pada era permulaan zaman sahabat, Al-Quran belum dibukukan secara sempurna.

.

3. Tidak banyak periwayatan-periwayatan hadith pada era ini melainkan ketika diperlukan., Walau bagaimanapun pada peringkat ini, Hadith-hadith masih boleh dijamin kesucian dan ketulenannya kerana belum wujud hadith-hadith dusta. Hal ini kerana jarak mereka dengan era kenabian masih dekat. Bahkan ramai para sahabat yang sentiasa mendampingi Nabi S.A.W masih hidup. Justeru memudahkan untuk dipastikan kedudukan sesuatu hadith itu sama ada benar atau palsu. Walau bagaimanapun pada akhir-akhir era ini bermullah era periwayatan dan pembukuan hadith kerana wilayah Negara Islam semakin luas.

.

4. Wujud pada era ini sumber hukum yang ketiga slepas Al-Quran dan Hadith iaitu Ijmak. Bahkan ia kerap berlaku. Ia didorong oleh jumlah sahabat yang berhimpun di Mekah dan Madinah sahaja. Justeru memudahkan untukmenghimpunkan mereka semua sekali.

.

5. Wujud juga pada era ini Ijtihad-ijtihad yang dibina atas dasar sebab “Illah” . Maka sesuatu hukum itu bergantung kepada penyebabnya sama ada penyebabnya wujud atau tidak. Sebagai contohnya, langkah yang di ambil oleh Saidina Abu Bakar menggugurkan hak “orang-orang yang ingin dijinakan hatinya” daripada asnaf zakat. Sedangkan Al-Quran dengan jelass menyebutkan hak mereka. Pendirian ini diambil melalui ijtihad atau pandangan saidina Umar yang melihat ia tidak ada keperluan dan meninggikan kedudukan Islam dan orang Islam. Begitu juga dengan Hukum talak tiga dengan satu lafaz menjadi tiga sedangkan pada zaman Nabi S.A.W tiga bersamaan satu, kerana telah berleluasa sumpahan talak sedemikian.

.

6. Pada era ini telah mula wujud dua kelompok aliran di dalam mengeluarkan hukum iaitu :

a. Aliran “Al-Ra’yi”- berdasarkan pemikiran Ijtihad. Mereka yang termasuk di dalam aliran ini adalah : Saidina Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Mas’ud.

b. Aliran yang takut menggeluarkan pandangan kerana takut hukum yang dikeluarjkan tidak selari dengan kehendak Allah. Di antara mereka yang termasuk di dalam aliran ini adalah : Abdullah bin Umar dan Zaid bin Thabit .

.

Kedua-dua aliran ini adalah bibit awal pembinaan dua aliran pmahaman fiqh iaitu : Ahlu Al-Hadith & Ahlu Ar-Ra’yi Kita akan huraikan kedua-dua aliran ini pada kuliyah yang akan datang.


.

Buku ini dibincangkan di dalam Kuliyah bulanan : Masjid Mustaqimah, taman Cheras Indah : Selepas Maghrib Minggu ke-3

0 comments:

Post a Comment