Pages

Saturday, August 22, 2015

Kuliyah Fiqh al-Awlawiyat siri-3

Fiqh al-Awlawiyat dan Fiqh Muwazanat.
- Muwazanah (pertimbangan) antara dua maslahah.
- Muwazanah antara maslahah dan mafsadah.
- Muwazanah antara dua mafsadah.

Muwazanah antara dua maslahah.
Asas kepada maslahah adalah menghimpunkan segala kemaslahatan sekiranya mampu atau melakukan sebanyak mungkin seandai termampu. Dalam keadaan tidak mampu untuk menghimpunkan keseluruhan maslahah maka keutamaan diberikan kepada :
- Maslahah yang diyakini berbanding yang zanni atau mauhumah.
- Maslahah yang besar berbanding maslahah kecil.
- Maslahah jamaah berbanding individu.
- Maslahah yang banyak berbanding maslahah sedikit.
- Maslahah berpanjangan berbanding maslahah temporari.
- Maslahah asas atau dasar berbanding replika semata-mata.
- Maslahah masa hadapan yang kuat berbanding maslahah sekarang yang lemah.

Muwazanah antara dua mafsadah :
Asas kepada mafsadah adalah menjauhkan mafsadah secara total atau sebahagian darinya seandainya mampu. Konsep interaksi dengan mafsadah adalah :
- Tidak boleh mendatangkan mudarat sama sekali.
- Menjauhkan mudarat sedaya upaya mungkin.
- Mudarat tidak boleh dihindar dengan mudarat sepertinya.
- Memilih darurat yang ringan berbanding mudarat yang lebih berat.
- Memilih darurat yang rendah berbanding darurat yang tinggi.
- menanggung darurat individu untuk mengelak darurat jemaah.

Muwazanah antara maslahah dan mafsadah.

Asas kepada kontradik antara maslahah dan mafsadah adalah mendatangkan maslahah dan menolak mafsadah sama sekali. Dalam keadaan mafsadah lebih besar dari manfaat yang kecil maka manfaat tersebut perlu ditolak sama sekali. Manakala dalam keadaan manfaat atau maslahah lebih besar berbanding mafsadah yang lebih kecil maka manfaat dan maslahah perlu diutamakan dengan mengenepikan mafsadah yang bakal terjadi.

0 comments:

Post a Comment