Pages

Wednesday, May 30, 2012

Cabang Iman ke 36 : Kerhormatan diri dan larangan berlaku jenayah ke atasnya.Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadaNya, dan melakanatkannya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. 

Kehormatan jiwa ini termasuk di dalam perbahasan Maqasid Syariah. Walau pun pada asasnya kalimah مقاصد الشرعية  tidak disebutkan di dalam kitab-kitab Turath dan ulamak-ulamak mutaqaddimin tetapi maksud dan matlamat yang terkandung di dalam ilmu مقاصد الشرعية  . Antara contoh ulamak yang menjurus membahaskan ilmu Maqasid adalah :

1. Imam Al-Haramain, Abu Ma’ali Abdul Malek bin Abdullah Al-Juwaini.
2. Abu Isahk Asy-Syatibi.
3. Muhammad Ath-Thohir ibn ‘Asyur.

Ini adalah sebahagian dari mereka, bahkan sebelum dari mereka ramai juga yang membahaskan tentang ilmu Maqasid secara tidak langsung. Perbahasan asas مقاصد الشرعية  adalah :
- Daruriyat
- Hajiat
- Tahsiniat.
-
Manakala ulamak telah menyusun Darurat itu kepada 5 Asas :
- Agama
- Jiwa
- Keturunan
- Akal
- Harta
Asas ini adalah asas kulli semenjak zaman Imam Ghazali sehinggalah ke hari ini.  Imam Al-juwaini menyatakan 

فالشريعة متضمنها مأمور به، ومنهي عنه، ومباح.
فأما المأمور به : فمعظمه العبادات... وأما المنهيات فأثبت الشرع في الموبقات منها زواجر...وبالجملة: الدم معصوم بالقصاص...والفروج معصومة بالحدود...والأموال معصومة عن السراق بالقطع... 

Syariah terkandung di dalamnya benda yang di arahkan, benda yang dilarang dan benda yang harus. Maka, yang diarahkan : Sebahagian besarnya adalah Ibadat. Manakala yang dilarang ditegaskan oleh syara’ kepada benda-benda yang membinasakan..di antaranya larangan-larangan Sebagai kesimpulannya.. Jiwa terpelihara dengan Qisas, kehormatan terpelihara dengan hudud, harta terpelihara dengan hukumam potong tangan..
Menjaga agama dengan Ibadat
Menjaga jiwa dengan Qisas
Menjaga keturunan dengan hudud zina dan qazaf.
Menjaga harta dengan hudud potong tangan
Menjaga akal dengan hudud peminum arak

Memahami Maqasid Syariah akan melihat kerahmatan Allah di dalam Hukum. Sebagai contohnya :
Muamalat di haruskan di dalam Islam bagi tujuan memenuhi darurat keperluan manusia. Haram hukumnya untuk menyorokan barangan. Begitu juga haram menjalankan riba.

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Maslahah umum perlu diutamakn berbanding maslahah individu.
Setiap hukum mempunyai ’illah, maslahah, hikmah dan bertujuan untuk kesejahteraan kita. – Jumhur Ulamak Fiqh, Usul, Hadith, Tafsir dan lain-lain.

Wujudnya syariat Islam bertujuan untuk menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia. Oleh itu, setiap individu diwajibkan untuk menjaga keselamatan diri masing-masing daripada segala jenis ancaman. Islam melarang keras perbuatan-perbuatan yang boleh mengancam keselamatan nyawa diri sendiri mahupun orang lain. Islam memuliakan nyawa seseorang dan menganggap bahawa menghilangkan nyawa seseorang adalah kejahatan besar yang sama dengan menghilangkan seluruh nyawa manusia. Firman Allah:


32. Dengan sebab (kisah pembunuhan kejam) Yang demikian itu Kami tetapkan atas Bani Israil, bahawasanya sesiapa Yang membunuh seorang manusia Dengan tiada alasan Yang membolehkan membunuh orang itu, atau (kerana) melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah Dia telah membunuh manusia semuanya; dan sesiapa Yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. dan Demi sesungguhnya, telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami Dengan membawa keterangan Yang cukup terang; Kemudian, Sesungguhnya kebanyakan dari mereka sesudah itu, sungguh-sungguh menjadi orang-orang Yang melampaui batas (melakukan kerosakan) di muka bumi. 

Seperti yang kita ketahui, Islam menjaga jiwa seseorang dengan memberikan ancaman hukuman qisas bagi seorang yang menghilangkan nyawa seseorang. Hukuman qisas ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Firman Allah:


“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas  berkenaan dengan orang yang dibunuh.  

Hukuman menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain atau melakukannya wajib dibalas dengan hukuman qisas mengikut kadar kecederaan atau luka seseorang itu juga mengikut jenis anggota yang dicederakan atau dilukakan. Sebagai contohnya:

1)      Membunuh dibalas dengan bunuh (nyawa dibalas dengan nyawa)

2)      Melukakan dibalas dengan melukakan

3)      Mencederakan dibalas dengan mencederakan

Selain itu, Islam juga melarang seseorang yang tidak menghargai nyawanya. Contohnya, perbuatan membunuh diri. Allah telah berfirman yang bermaksud:

janganlah kamu membunuh jiwa kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. 
Walau apapun alasan dan caranya, membunuh diri hukumnya haram dan perbuatan ini tergolong dalam perbuatan syirik. Orang yang melakukan syirik tidah akan diampuni dosanya oleh Allah, bahkan akan kekal di seksa dalam api neraka. 

0 comments:

Post a Comment