Pages

Wednesday, December 14, 2011

Cabang Iman ke-26 : Jihad di jalan Allah.

Pengertian

Di antara pandangan ulamak adalah:

بذل أقصي ما يستطيعه الإنسان في من طاقة لنيل محبوب أو لدفع مكروه.

Mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan kebaikan dan menolak bahaya.

Bila disebutkan kata jihad fi sabilillah maka maknanya adalah berperang melawan orang-orang kafir untuk menegakkan kalimah Allah. Inilah definisi yang disebutkan oleh para ulama salaf, berdasar ayat-ayat dan sunah-sunah Rasulullah.

39. Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) Yang diperangi (oleh golongan penceroboh), kerana Sesungguhnya mereka telah dianiaya; dan Sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan).

40. Iaitu mereka Yang diusir dari kampung halamannya Dengan tidak berdasarkan sebarang alasan Yang benar, (Mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: "Tuhan Kami ialah Allah". dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya Yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani), dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) Yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya dan Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa Yang menolong ugamanya (ugama Islam); Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa;

( Al-Hajj : 39-40 )

Bahkan syaitan pun memahami bahawa jihad itu maknanya perang di jalan Allah demi meninggikan kalimah Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadits :

Dari Sibrah bin Abi Fakihah bahwasanya Rasulullah bersabda…," Sesungguhnya syaitan menghadang manusia di setiap jalan kebaikan. Ia menghadang manusia di jalan Islam," Apakah kau mau masuk Islam dan meninggalkan agamamu, agama bapamu dan agama moyangmu ?" Ia tidak menururti syaitan dan masuk Islam.Maka syaitan menghadangnya di jalan hijrah," Kamu mahu berhijrah, meninggalkan tanah air dan langit yang menaungimu ?Ia tidak menuruti syaitan dan berhijrah maka syaitan menghadangnya di jalan jihad," Kamu mahu berjihad, sehingga terbunuh dan isterimu diambil orang serta hartamu dibahagi-bahagi ?" Ia tidak menuruti syaitan dan tetap berjihad. Siapa saja melakukan hal itu, maka sudah menjadi kewajiban Allah untuk memasukkannya ke syurga. Dan siapa saja terbunuh maka sudah menjadi kewajiban Allah untuk memasukkannya ke syurga. Dan siapa saja tenggelam (kerana jihad atau hijrah—pent) maka sudah menjadi kewajiban Allah untuk memasukkannya ke syurga. Dan siapa saja terlempar dari kendaraannya (saat hijrah atau jihad) maka sudah menjadi kewajiban Allah untuk memasukkannya ke syurga."

Istifadah

1. Keutamaan jihad dengan nyawa dan harta di atas jihad dengan dakwah seperti diterangkan di atas adalah bagi orang yang jihad (perang) dan dakwah baginya fardhu kifayah. Adapun bagi orang yang dakwah baginya fardhu 'ain seperti dalam keadaan di mana tidak ada da'ie lain selainnya maka dakwah lebih utama baginya. Imam Ibnu Hajar berkata," Seakan-akan maknanya adalah bahawa seorang mukmin yang melaksanakan hal yang fardhu 'ain atasnya lalu ia mendapatkan keutamaan ini (jihad), bukan atas orang yang melaksanakan jihad saja dan melalaikan kewajiban-kewajiban 'ain lainnya. Ketika itulah terlihat keutamaan mujahid kerana ia telah mencurahkan nyawa dan hartanya untuk Allah semata, juga kerana jihadnya merupakan manfaat yang mengenai orang lain."

2. Termasuk fiqh dakwah adalah bagi para da'ie dan penuntut ilmu untuk memperhatikan keadaan umat Islam, apa yang mereka perlukan, apa yang belum mereka ketahui, apa yang mereka lalaikan. Hari ini, majoriti umat Islam tidak mengerti fiqh jihad dengan makna perang ini. Musuh-musuh Islam menghinakan dan membunuh kaum muslimin di mana-mana, sementara para pemimpin di negara-negara islam yang lain akur kepada musuh-musuh Islam dan menyambut mereka dengan penuh penghormatan dan kekeluargaan, dengan alasan membuat perdamaian padahal hal itu tak lebih dari sikap menyerah dan menghinakan diri. Sudah sepatutnya da'ie dan penuntut ilmu menerangkan makna syar'e jihad ini dan mengajak umat untuk melakukan persediaan dalam keadaan lemah seperti saat ini, Rasulullah bersabda :

من مات و لم يغز و لم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق

"Siapa mati dan belum pernah berperang atau meniatkan diri berperang maka ia mati dalam salah satu cabang dari kemunafikan.

3. Termasuk memahami dengan baik fiqh maratibul amal adalah mendahulukan yang terpenting, paling bermanfaat, paling menjanjikan hasil dunia dan akhirat. Dalam hal ini, memilih jihad sebagai satu-satunya alternatif mengembalikan kemuliaan umat termasuk hal paling berlandaskan syariat dan yang paling masuk akal.

0 comments:

Post a Comment